Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 41 resultados de búsqueda

  1. Sigbjørn Gjelsvik (Sp) Statsråd. Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for ...