Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 14 resultados de búsqueda
  1. nl.wikipedia.org › wiki › ArmenzorgArmenzorg - Wikipedia

    In Nederland is thans bijstand de gebruikelijke term voor armenzorg. Vanaf 1965 werd bijstand een recht. De Algemene bijstandswet (ABW) kwam in de plaats van de Armenwet van 1854 en na 1870 in 1912 slechts iets was aangepast.

  1. Otras búsquedas realizadas