Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 230.000.000 resultados de búsqueda

 1. Ove Høegh-Guldberg, nacido Guldberg, ( Horsens, 1 de septiembre – de 1731 Viborg, 7 de febrero de 1808) fue un hombre de estado e historiador danés, primer ministro de facto de Dinamarca de 1772 a 1784. Biografía Guldberg fue el hijo de un mercader pobre de Jutlandia.

 2. Ove Høegh-Guldberg (born Guldberg; 1 September 1731 – 7 February 1808) was a Danish statesman, historian, and de facto prime minister of Denmark during the reign of the mentally unstable King Christian VII. [1] Contents 1 Biography 2 Personal life 3 See also 4 References 5 Other sources Biography [ edit] Hald Manor

 3. Ove Høegh-Guldberg, (born Sept. 1, 1731, Horsens, Den.—died Feb. 7, 1808, Hald), Danish statesman who was a powerful minister during the reign of the mentally unstable king Christian VII. Høegh-Guldberg was of humble background. He earned a theology degree in 1753, and in 1761 became professor of rhetoric at Sorø academy.

 4. Ove Høegh-Guldberg nació en Horsens. Ove Høegh-Guldberg , nacido Guldberg, ( Horsens , 1 de septiembre – de 1731 Viborg , 7 de febrero de 1808) fue un hombre de estado e historiador danés , primer ministro de facto de Dinamarca de 1772 a 1784.

  • Uddannelse Og Tidlig Karriere I Sorø
  • Lærer For Arveprins Frederik
  • Opposition Til Struensees Regime
  • Høegh-Guldberg Ved Magten 1772-1784
  • Bernstorffs Fald: Høegh-Guldbergs Udenrigspolitik
  • Kronprinsens Statskup Og Høegh-Guldbergs Fald Fra Magten
  • Stiftamtmand Og Godsejer
  • Høegh-Guldbergs Politiske Anskuelser
  • Trykkefrihedens bekæmper
  • Vurdering

  Han var søn af Jørgen Pedersen Høg (1683-1751, gift 1. gang 1711 med Anne Michelsdatter, død 1722) og Helene Dorthea Ovesdatter Guldberg (ca. 1697-1742). Hans far, Jørgen Høg, var købmand, siden bedemand, i Horsens, hvor sønnen fødtes 1. september 1731. Moderen, Helene Dorthea Ovesdatter født Guldberg, var en præstedatter. Kårene i hjemmet var mege...

  I 1764 forlod Guldberg Sorø Akademi, da han blev kaldet til lærer for Arveprins Frederik; en stilling, han senere afløste med at blive kabinetssekretær hos prinsen (1771). Som lærebøger til brug for arveprinsen skrev Guldberg bl.a. Den naturlige Religion som en Indledning til den Aabenbarede (1765). Hans fornemme elev var imidlertid for ubegavet ti...

  Guldberg var en konservativ natur og samtidig meget dansksindet, hvilket naturligt gjorde ham til en arg modstander af Johann Friedrich Struensee og dennes reformer. Struensee, der ved sit embede som kong Christian VII's livlæge og ved sin bejlen til dronning Caroline Mathilde gradvist havde tilranet sig magten, var tyskfødt og europæisk, ikke nati...

  Efter Struensees fald kom Guldberg til at spille sin vigtige rolle i den regering, der efter ham har fået navn af den guldbergske periode. Forordningen af 13. februar 1772 havde skullet gøre ende på kabinetsregering efter struenseesk mønster og tilsyneladende lagt magten i Gehejmestatsrådets hænder. Høegh-Guldberg selv fik ikke sæde i dette, men fo...

  Bernstorffs fald i november 1780 var et slående vidnesbyrd om Høegh-Guldbergs magt. På flere punkter var der store modsætninger imellem dem, blandt andet netop også, hvad den ydre politik angår. Hvor stor betydning Bernstorff end tillagde Ruslands venskab, holdt han dog tillige et godt forhold til England for nødvendigt. Høegh-Guldberg derimod ment...

  Det friere råderum, Høegh-Guldberg havde fået efter A.P. Bernstorffs fald, viste sig snart ved forskellige forandringer, der fandt sted i sammensætningen af det høje embedspersonale, og samtidig voksede kabinetsregeringen ganske statsrådets indflydelse over hovedet. Høegh-Guldberg havde selv været med at styrte Struensee, fordi han havde styret sta...

  Høegh-Guldberg måtte nu som retrætestilling tage imod at blive stiftamtmand i Aarhus Stift og, hvad der var forbundet dermed, tillige amtmand over Havreballegård og Stjernholm Amter. Han virkede i disse stillinger, indtil han efter eget ønske fratrådte som amtmand 1. april 1795 og som stiftamtmand 22. december 1802. Imidlertid havde han i 1798 købt...

  Der var noget helstøbt ved Høegh-Guldberg, for så vidt han hele livet igennem holdt fast ved visse grundanskuelser, der var bestemmende for hans opfattelse i alle retninger, i statsstyrelsen ikke mindre end i det daglige liv og i hans domme om andre mennesker. En af hans sønner har karakteriseret ham som "en Frembringning af Tidsaanden fra 1660", d...

  Allerede som forkæmperen for statens autoritet havde han fra tidlig tid været uvillig stemt imod al politisk kritik, og han har talt med bitterhed både om den "ubillige Holsteinismus", om "Kjøbenhavns Sludder" og om "de foragtelige Christianiæ Raisonneurs". Det varede heller ikke længe, efter at han havde fået magten, inden han arbejdede på at tøjl...

  Med så stokkonservative meninger og en så stor bornerthed i sin synsmåde kunne Høegh-Guldberg umuligt være en fremragende statsmand. Og når han som den ledende i regeringen ville angive de rette grundsætninger både for den ydre politik og for finansstyrelsen, får man lige så lidt indtryk af en overlegen ånd. Det lader sig ej heller nægte, at den ab...

 5. Ove Høegh-Guldberg, su nombre de nacimiento Guldberg - Høegh es el nombre de su padre (1 st de septiembre de 1731 - 8 de febrero de 1808) -, fue un estadista, historiador y primer ministro danés de Dinamarca desde 1772 hasta 1784.

 6. Ove Høegh-Guldberg - Enciclopedia Británica Online Jul 15, 2021 Ove Høegh-Guldberg , (nacido en septiembre 1 de febrero de 1731, Horsens, Den. — murió el 28 de febrero de 1731. 7, 1808, Hald), estadista danés que fue un poderoso ministro durante el reinado del rey mentalmente inestable Christian VII.