Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 10 resultados de búsqueda

  1. De LZ129 Hindenburg, genoemd naar de Duitse veldmaarschalk en later rijkspresident Paul von Hindenburg, was de grootste zeppelin ooit gebouwd. Men bouwde deze zeppelin zo groot vanwege de plannen om (het iets zwaardere) helium te gaan gebruiken, in plaats van het gangbare (maar zeer brandbare) waterstof.

  2. His reputation as a war leader was attacked in Germany during and after the war, especially by the faction supporting Paul von Hindenburg. Falkenhayn held that Germany could not win the war by a decisive battle but would have to reach a compromise peace; his enemies said he lacked the resolve necessary to win a decisive victory.

  1. Otras búsquedas realizadas