Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 39 resultados de búsqueda

  1. Polonia (z łac. Polonia – Polska) – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski [1] . W węższym znaczeniu Polonia to określenie osób poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, lecz urodzonych poza Polską.

  2. Miss Polonia – konkurs piękności organizowany w Polsce od 1929, z przerwami w latach 1931, 1935–36, 1938–56 i 1959–82. Jego laureatki reprezentują Polskę w konkursach Miss Universe , Miss International , Miss Intercontinental , Miss Grand International , Miss Earth , Miss World , Miss Europe , Miss Baltic Sea , World Miss University .