Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 37 resultados de búsqueda

  1. Polonia (z łac. Polonia – Polska) – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski [1] . W węższym znaczeniu Polonia to określenie osób poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, lecz urodzonych poza Polską.

  2. en.wikipedia.org › wiki › Luis_PoloniaLuis Polonia - Wikipedia

    Luis Andrew Polonia Almonte (born December 10, 1963) is a former Major League Baseball outfielder and designated hitter. He currently [ when? ] resides in Santiago , in the Dominican Republic , his hometown.

  3. Miss Polonia – konkurs piękności organizowany w Polsce od 1929, z przerwami w latach 1931, 1935–36, 1938–56 i 1959–82. Jego laureatki reprezentują Polskę w konkursach Miss Universe , Miss International , Miss Intercontinental , Miss Grand International , Miss Earth , Miss World , Miss Europe , Miss Baltic Sea , World Miss University .

  4. I confini della Polonia sono le frontiere internazionali che delimitano la Polonia con gli stati vicini. I confini della Polonia sono sette per un totale di 3.511 km. Confine polacco vicino all'Oder