Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 12 resultados de búsqueda

  1. Sembla que l'any 1295, a la batalla de Capo Orlando, Ponç Hug lluità en l'estol de Jaume II, mentre que el seu germà ho feia a les ordres del rei sicilià. En el disc que hem esmentat més amunt podeu escoltar les cançons d'un trobador anònim de Sant Joan de les Abadesses, les composicions del qual podeu llegir a la pàgina d' A. Llagostera.

  2. El origen de la catedral está en una basílica paleocristiana dedicada a la Santa Cruz (siglos V-VII), de la que quedan algunos restos situados en el subsuelo de la actual plaza de Sant Iu y de la calle dels Comtes, así como algunos restos escultóricos que se conservan en el Museo de Historia de Barcelona. [5]

  3. Inicialment el bisbe Ramir Sanxes, ja com a rei Ramir II d'Aragó, provà d'arribar a acords amb els altres aspirants, però el fracàs dels pactes dugué a la separació definitiva dels regnes d'Aragó i Pamplona i l'obligà a contraure matrimoni per tal de concebre un fill, malgrat la seva condició de religiós; el resultat però no fou el desitjat, un fill mascle, sinó que el 1136 nasqué ...

  4. II Asamblea General. Los días 30 de junio y 1 de julio, se celebró la segunda Asamblea General, tal y como estipulaban sus estatutos. El primer día fueron rechazados por la Asamblea los informes presentados por la Ejecutiva y el Consejo General. Solo se aprobó el presentado por la Comisión de Garantías. [60]

  5. Un privilegi concedit el 1122 pel papa Calixt II va declarar que serien «Any Sant Jubilar» a Compostel·la, tots els anys en què el dia 25 de juliol, dia de sant Jaume, coincidís amb diumenge. Va ser confirmat pel papa Alexandre III a la seva butlla Regis aeterni datada el 1179 .

  6. El origen y significado del topónimo Barcelona es incierto. Parece provenir de un poblado ibérico denominado Barkeno (), que se menciona en unos dracmas ibéricos del siglo II a. C. [12] Esta forma se adaptó en latín como BARCĬNŌ cuando la ciudad fue fundada como colonia romana en el siglo I a. C. [12] Algunas leyendas apuntan a un posible origen cartaginés, derivado de Amílcar Barca ...

  7. 06/11/2022 · Durant dos segles llargs (finals del IX a principis del XII), Barcelona i Tolosa van tenir una relació tensa, que va viure el seu moment culminant l’any 1052, quan Ramon Berenguer I de Barcelona —que era de visita oficial a Tolosa— es va escapolir amb Almodís de la Marca, l’esposa del seu amfitrió Ponç II.