Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 34 resultados de búsqueda

  1. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite.

  2. Engeland werd dus aangezocht en in een verdrag van 7 januari 1578 werd besloten dat Elisabeth met Don Juan zou trachten te bemiddelen, maar als dit mislukte (wat ook gebeurde), dat zij Robert Dudley, de graaf van Leicester, met 5000 man voetvolk en 1000 ruiters zou sturen en een ton goud als voorschot leveren, mits Vlissingen, Middelburg, Brugge en Grevelingen haar in pand werden gegeven.