Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda
  1. Saksonia utraciła takie miasta łużyckie jak Zgorzelec przyłączony do prowincji śląskiej i Chociebuż włączony do prowincji brandenburskiej. Pomnik żołnierzy polskich w Crostwitz W 1831 roku królestwo uzyskało konstytucję , a dwa lata później przystąpiło do Niemieckiego Związku Celnego .

  2. Alzacja-Lotaryngia (niem. Reichsland Elsaß-Lothringen) – prowincja Cesarstwa Niemieckiego, utworzona po wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku, kiedy włączono do Niemiec większość terytorium Alzacji i część Lotaryngii