Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1 resultado de búsqueda

  1. Zmena režiséra trochu prospela. Predsa len, Chaves obstojne zvládol aj jeden diel Conjuringu a v pár momentoch je cítiť že má ako takú víziu. Francúzsky internát je atraktívnejšie miesto ako opustený kláštor z minula a pri postavách vidieť prirodzený vývoj. Príbeh ale opäť neohurí, rozbeh je pomalý a záver prepálený.

    • (1.8K)
    • Taissa Farmiga
    • Michael Chaves