Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 4.540.000 resultados de búsqueda

 1. Stanisław Żółkiewski (Turynka, cerca de Leópolis, Reino de Polonia, 1547- Batalla de Cecora, cerca de Iași, Moldavia, 7 de octubre de 1620) fue un noble polaco, magnate y comandante militar que tomó parte en numerosas campañas en Polonia, en las fronteras oriental y meridional. Fue el bisabuelo de Jan III Sobieski rey de Polonia. 1

 2. Stanisław Żółkiewski ( Polish pronunciation: [staˈɲiswaf ʐuwˈkʲɛfskʲi]; 1547 – 7 October 1620) was a Polish nobleman of the Lubicz coat of arms, magnate, military commander and a chancellor of the Polish crown of the Polish–Lithuanian Commonwealth, [1] who took part in many campaigns of the Commonwealth and on its southern and eastern borders.

  • Twórczość
  • Żółkiewski W kulturze
  • Upamiętnienie
  • Bibliografia
  • Linki zewnętrzne

  Ważniejsze dzieła

  1. Początek i progres wojny moskiewskiej, powst. 1612, wyd. K. Słotwiński pt. Historia wojny moskiewskiej aż do opanowania Smoleńska, Lwów 1833; wyd. następne: wyd. P. A. Muchanow, Moskwa 1835 (wraz z przekł. rosyjskim); Paryż 1868, Biblioteka Lud. Pol., zeszyt 11; Lwów 1882, Biblioteka Mrówki, t. 144–145; wyd. W. Sobieski, Kraków 1920, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 12; Warszawa brak roku wydania, Biblioteka Uniwersytetu Ludowego i Młodzieży Szkolnej nr 201; przekł. rosyjski: P. A. Muchano...

  Wydania zbiorowe

  1. Pisma, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861 (tu: Początek i progres wojny moskiewskiej; Pobudka do cnoty; mowy; listy; testament; uniwersały itp.) 2. Ojczyzna – honor – męstwo. Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1921 (tu: Początek i progres wojny moskiewskiej; listy; testamenty).

  Listy i materiały

  1. Listy do J. Zamoyskiego: dat. w Winnikach 14 kwietnia 1577, wyd. W. Sobieski Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 1: 1553–1579, Warszawa 1904 nr 115; dat. w Grodzisku 16 stycznia 1582, wyd. J. Siemieński Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 2: 1580-1582, Warszawa 1909 nr 662; dat. z Bełza 2 listopada 1584, z Jaworowa 24 grudnia 1584, prawdopodobnie z roku 1584, wyd. J. Siemieński Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 3: 1582–1584, Warszawa 1913 nr 1035, 1048, 1055 2. Listy z lat 1582–1604, m.in. do: Konstantego...

  Józef Ignacy Kraszewski wspominał hetmana w utworach Banita i Bajbuza, a Kazimierz Gliński w utworze Cecora Powieść historyczna z pierwszej połowy XVII w.. Wśród autorów, którzy uczcili okolicznościowymi utworami przeniesienie w 1908 roku popiołów Stanisława Żółkiewskiego do sarkofagu w podziemiach kolegiaty w Żółkwi, znalazła się Maria Konopnicka ...

  Uchwałą Sejmu RP VIII kadencji z 13 czerwca 2019 zdecydowano o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Patronom roku 2020 poświęcono wydanie specjalne Kroniki Sejmowej.
  Pogrzeb wielkiego hetmana. „Nowości Illustrowane”. 40, s. 13, 3 października 1908.
  Stanisław Żółkiewski: Początek i progres wojny moskiewskiej.
  Stanisław Kozłowski: Stanisław Żółkiewski, kanclerz koronny i hetman (1547-1620), 1904 [dostęp 01-12-2010]
  Marek A. Koprowski: Tu złożył głowę Żółkiewski (pol.). kresy.pl. [dostęp 2009-08-17].opis kurhanu na miejscu śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego
  • Overview
  • Life
  • Remembrance

  Stanisław Żółkiewski (1547–1620) was a Polish nobleman of the Lubicz coat of arms, magnate and military commander of the Polish-Lithuanian Commonwealth, who took part in many campaigns of the Commonwealth and on its southern and eastern borders. He occupied a number of high-ranking posts in the administration of the Commonwealth, including castella...

  Youth Stanisław Żółkiewski was born in the village of Turynka in 1547 to Stanisław Żółkiewski of the Lubicz coat of arms, voivode of Ruthenia, and Zofia Lipska. The exact date of his birth is unknown, and even the year is disputed: most sources agree on 1547, although a few suggest 1550. Żółkiewski attended a cathedral school in Lwów (now L'viv, Uk...

  Żółkiewski's heroic death – portrayed in several works of art by contemporaries such as Teofil Szemberg and Stanisław Witkowski – boosted his reputation and guaranteed him a place among the pantheon of the most famous of Polish military commanders. In the years following his death he was mentioned in the works of writers such as Stefan Żeromski, Jó...

 3. Stanisław Żółkiewski y Baltazar Batory en la Batalla de Psków. Stanisław Żółkiewski (Turynka, cerca de Leópolis , Reino de Polonia , 1547- Batalla de Cecora , cerca de Iași , Moldavia , 7 de octubre de 1620) fue un noble polaco, magnate y comandante militar que tomó parte en numerosas campañas en Polonia, en las fronteras oriental y meridional.

 4. Stanisław Żółkiewski ( pronunciación polaca: [staˈɲiswaf ʐuwˈkʲɛfskʲi] ; 1547 - 7 de octubre de 1620) fue un noble polaco del escudo de armas de Lubicz , magnate , comandante militar y canciller de la corona polaca de la Commonwealth polaco-lituana , [1] que participó en muchas campañas de la Commonwealth y en sus fronteras sur y este.

 5. Stanisław Żółkiewski, comandante polaco-lituano (n. 1547) Stanisław Żółkiewski (pronunciación polaca: [staˈɲiswaf ʐuwˈkʲɛfskʲi]; 1547 - 7 de octubre de 1620) fue un noble polaco del escudo de armas de Lubicz, magnate, comandante militar y canciller de la corona polaca de la Commonwealth polaco-lituana, que participó en muchas campañas de la Commonwealth y en sus fronteras sur ...