Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › StanislavStanislav - Wikipedia

    Stanislav (given name), a Slavic given name with many spelling variations (Stanislaus, Stanislas, Stanisław, etc.) Places. Stanislaus County, California; Stanislaus River, California; Stanislaus National Forest, California; Place Stanislas, a square in Nancy, France, World Heritage Site of UNESCO

  2. Stanisław Koniecpolski (c.1592–1646), Polish nobleman, voivode of Sandomierz; Stanislav Kosior (1889–1939), Polish-born Soviet politician; Estanislao López (1786–1838), governor and caudillo of Santa Fe, Argentina; Stanisław Maczek (1892–1994), Polish tank commander of World War II; Stanislav Melnyk (1961–2015), Ukrainian politician

  3. Hetman wielki koronny – z urzędu minister Korony Królestwa Polskiego.Dowódca wojsk zaciężnych, potem komputowych koronnych, czyli armii polskiej.Jeden z dwóch od czasów unii Polski z Litwą najwyższych zwierzchników wojskowych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugim był hetman wielki litewski, który był dowódcą wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli armii ...

  4. Franciszek Ksawery Branicki herbu Korczak (ur. ok. 1730 roku w Barwałdzie, zm. 1819 roku w Białej Cerkwi) – pierwszy generał adiutant królewski w 1764 roku, minister wojny w Straży Praw, generał artylerii litewskiej w latach 1768–1773, hetman polny koronny w 1773–1774, hetman wielki koronny w latach 1774–1793, generał lejtnant wojsk koronnych od 1764, podstoli koronny 1764 ...

  5. Jean III Sobieski, né le 17 août 1629 au château d’Olesko, près de Lviv (alors en Pologne), et mort le 17 juin 1696 à Varsovie, roi de Pologne de 1674 à 1696 et grand-duc de Lituanie, est un héros national polonais, notamment en raison de sa victoire sur les Turcs devant Vienne en 1683.

  6. 27/01/2021 · Fixed some broken hyperlinks for Part 2 (Wang Jian, Shahrbaraz, Hamilcar Barca, Diocletian, Wei Qing, Li Mu, Lian Po, Pompeius Strabo, Bahram Chobin, Boiorix, Scipio ...

  7. 04/07/2022 · Europe is full of captivating castles, some maintained and restored to their former glory, others abandoned and left to ruin. From romantic, vine-strangled towers to crumbling coastal forts ...