Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 34 resultados de búsqueda
  1. En el año 1864 Henrik Ibsen se exilió a causa de la invasión prusiana. Durante su exilio escribe el poema dramático llamado Brand (1866) seguido por Peer Gynt (1867). Hasta 1891 residió en Italia y Alemania gracias a una beca y, más tarde, a una pensión anual concedida por el Storting, el parlamento noruego.

  2. Henrik Ibsen (20. marts 1828 – 23. maj 1906) var en norsk dramatiker og digter.Han regnes som en af de vigtigste forfatterne i Det Moderne Gennembrud, en af de vigtigste forfattere i anden halvdel af det 19. århundrede og en af de vigtigste dramatikere i teaterhistorien.

  3. Suzannah Ibsen hadde helt siden slutten av 1860-årene lidd av en stadig tiltakende revmatisme. Hun ble mer og mer bevegelseshemmet og tilbrakte lange perioder ved utenlandske kurbad. Hildur Andersen ble Ibsens faste ledsager til foredrag, utstillinger, konserter og teaterforestillinger gjennom 1890-årene, og forholdet bestod til han ble lenket til sin leilighet på grunn av sykdom.

  4. Suzannah var en begavet kvinne og skulle vise seg å bety umåtelig mye for Henrik Ibsen som inspirator, kyndig lytter og kritiker så lenge han levde. Etter at Ibsen midlertidig hadde slått seg ned i Kristiania som gift mann, skrev han dramaene Hærmændene paa Helgeland , inspirert av eddadiktningen , og Kongs-Emnerne , med emne fra borgerkrigstiden på 1200-tallet, og dessuten ...

  5. Following his marriage to Suzannah Thoresen, he moved his family to Italy in 1858 after struggling to find financial success. Over the following 27 years, Ibsen lived in a sort of self-imposed exile in Italy and Germany before returning to his native Norway prior to his death in 1906.

  6. Ibsen im europäischen Spannungsfeld zwischen Naturalismus und Symbolismus. Kongreßakten der 8. Internationalen Ibsen-Konferenz, Gossensaß, 23.–28. Juni 1997. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1998, ISBN 3-631-33048-0. Uwe Ebel, Christine Magerski: Henrik Ibsen – ein Autor der europäischen Moderne.

  7. Ibsen var sønn av Marichen (født Altenburg) og Knud Ibsen. Faren var en velstående kjøpmann, men mistet sin formue da sønnen var åtte år gammel. Følelsen av å være sønnen til en som hadde gått konkurs, kom til å prege Ibsen sterkt og satte spor i hans diktning. 15 år gammel begynte han som apotekerlærling i Grimstad, og som attenåring fikk han der en sønn med en 10 år eldre ...