Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 22 resultados de búsqueda
  1. Christiane Gyldenløve (født 7. juli 1672, død 12. september 1689 på Gråsten slott) var datter av kong Christian V og hans elskerinne Sophie Amalie Moth. Ved patent av 1. januar 1679 anerkjente kongen alle sine barn med fru Moth ved å tildele dem navnet Gyldenløve, og litt senere med titlene greve og grevinne av Samsø.

  2. Christian IV satte sannsynligvis pris på henne. Blant annet fikk hun en livsvarig ytelse på 500 riksdaler i året og senere et gods i Holsten samt en gård i København. Vibeke Kruse fikk to barn med Christian IV; Ulrik Christian Gyldenløve i 1630 og Elisabeth Sophie Gyldenløve i 1633.

  3. Den 19. oktober 1698 afholdt Christian 5. en parforcejagt i Dyrehaven. Ved middagstid holdt kongen, hans halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve og kongens to sønner en pause i Hubertushuset. Men der kom hurtigt nys om, at der var en hjort i nærheden, som var omringet og udmattet af hundene.

  4. De fik Ulrik Christian Gyldenløve og Elisabeth Sofie. En norsk tradition holder det for en mulighed, at Christian 4. desuden i 1617 fik en datter, Alhed Povelsen, (1617-1690) med den dansk-norske adelsdame Ingeborg Andersdatter Huitfeldt. Christian 4. er sandsynligvis far til flere endnu.

  5. Christian IV (12 April 1577 – 28 February 1648) was King of Denmark and Norway and Duke of Holstein and Schleswig from 1588 to 1648. His reign of 59 years, 330 days is the longest of Danish monarchs, and of all Scandinavian monarchies.

  6. Christian V (15 April 1646 – 25 August 1699) was king of Denmark and Norway from 1670 until his death in 1699. [1] Well-regarded by the common people , he was the first king anointed at Frederiksborg Castle chapel as absolute monarch since the decree that institutionalized the supremacy of the king in Denmark-Norway .

  7. Mangor & Nagel beskæftiger i dag 90 ambitiøse medarbejdere, som driver projekter fremad - i inspirerende samskabelse. Få et overblik over tegnestuen her.