Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 15 resultados de búsqueda
  1. Den Store Nordiske Krig (1700-1721) stod mellem en koalition ledet af Rusland og Sveriges stormagtsdrømme i Nord-, Central- og Sydeuropa under den svenske kong Karl 12. De oprindelige deltagere i koalitionen var Peter den Store af Rusland, Frederik 4. af Danmark-Norge og August 2. af Sachsen-Polen.

  2. Frederik, 1651-1652. Jørgen (George), f. 1653 Ulrika Eleonora av Danmark f. 1656 Dorothea Juliane 1657-58 Med Margrethe Pape: Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704) Nasjonalitet: Danmark-Norge: Gravlagt: Roskilde domkirke: Utmerkelser: Elefantordenen: Regjeringstid: 1648 - 9. februar 1670: Valgspråk: Herren er mig forsyn

  3. Frederik var svært nøye og arbeidsom og hadde stor arbeidskapasitet. Han gikk grundig inn i alle saker han behandlet og brukte tid før han fattet en beslutning. To ganger var Frederik IV på besøk i Norge; i 1704 og 1709. På den første reisen var han rundt i store deler av landet. Navnet Kongsteinen i Stavanger er til minne om besøket i ...

  4. I 1672 forærede kong Christian 5. alle Kaløs bygninger til sin halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, der havde brug for byggematerialer til opførelsen af sit palæ i København (Charlottenborg). Kronen solgte 1690 Kalø til greve Conrad Reventlow. I de følgende 250 år var Kalø nu i privat eje.

  5. Danske adelsslægter.Den danske adel, der groft inddeles i uradel og brevadel, og i højadel og lavadel, består i dag af 189 slægter (hvoraf 6 er uddøde i mandslinjen), der enten er ubetitlede, friherrelige (= baron), lensfriherrelige (= lensbaron), grevelige eller lensgrevelige.

  6. Proff™ Rollesøg giver dig en hurtig og enkelt oversigt over personer med officielle roller i erhvervslivet.

  7. Just Högh til Fultofte (Vice-Governor-General of Norway under Gyldenløve) (9 May 1682 – 26 September 1694) Frederik Gabel (30 September 1699 – 1708) Johan Vibe (10 April 1708 – 22 Feb 1710) Ulrik Frederik Valdemar, Baron Løvendal (1 Aug 1710 – 30 April 1712) Claus Henrik Vieregg (4 August 1712 – 14 July 1713)