Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. 19 de may. de 2024 · Verner von Heidenstam (6 July 1859 – 20 May 1940) was a Swedish poet, novelist, and essayist. In 1916, he became the first Swedish writer to receive the Nobel Prize in Literature. Life and Career. He was born on 6 July 1859, in Olshammar, Sweden.

  2. 19 de may. de 2024 · 1916: Carl Gustaf Verner von Heidenstam Swedish writer Carl Gustaf Verner von Heidenstam (1859–1940) received the 1916 Nobel Prize for Literature "in recognition of his significance as the leading representative of a new era in our literature."

  3. 20 de may. de 2024 · Verner von Heidenstam; 1915 Romain Rolland; 1913 Rabindranath Tagore; 1912 Gerhart Hauptmann; 1911 Maurice Maeterlinck; 1910 Paul Heyse; 1909 Selma Lagerlöf;

  4. Hace 4 días · Inspelningen tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio. 1. ”Minnen av August Strindberg och Harriet Bosse” — Anne-Marie Wyller-Hagelin i Sveriges Radio (1972) Inläggets översta fotografi föreställer August Strindberg poserande intill ett porträtt av dottern Anne-Marie. Bilden togs 1911 i författarens hem av ...

  5. Hace 6 días · 1812: Hieronymus von Colloredo, arzobispo de Salzburgo (n. 1732). ... 1940: Verner von Heidenstam, escritor sueco, premio nobel de literatura en 1916 (n. 1859).

  6. 20 de may. de 2024 · 1940 – Verner von Heidenstam dies at the age of 80. Von Heidenstam, was a Swedish poet, novelist and laureate of the Nobel Prize in Literature in 1916. He was a member of the Swedish Academy from 1912.

  7. 20 de may. de 2024 · шведский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1916 год Вернер фон Хейденстам (полное имя — Карл Густав Вернер фон Хейденстам, Carl Gustaf Verner von Heidenstam, 1859-1940)