Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Corfitz Ulfeldt's pillory, now in the National Museum of Denmark Their captivity was severe to brutal and they were released in September 1661 in the most degrading conditions.

  2. Leonora Christina, Countess Ulfeldt, born "Countess Leonora Christina Christiansdatter" til Slesvig og Holsten (8 July 1621 – 16 March 1698), was the daughter of King Christian IV of Denmark and wife of Steward of the Realm, traitor Count Corfitz Ulfeldt.

  3. Geldmittel erhielt er von Corfitz Ulfeldt. Friedrich, der nicht mit einem Angriff auf Seeland gerechnet hatte, musste bereits am 28. Februar 1658 in den Frieden von Roskilde einwilligen, wodurch er Schonen , Halland , Blekinge , Bohusland , die Inseln Bornholm und Hven und das Stift Drontheim an Schweden abtreten und die Souveränität des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf anerkennen musste.

  4. Corfitz Ulfeldt modtog ordenen den 5. oktober 1634 da han var lensmand. Efter uoverensstemmelser med Frederik 3. gik han over på svenskernes side og kæmpede for dem i Første Karl Gustav-krig. Senere måtte han flygte tilbage til Danmark og blev sat i fængsel.

  5. Contele Corfitz Anton Ulfeldt (n. 15 iunie 1699, Brașov – d. 31 decembrie 1769 Viena) 303. Prințesa Maria Elisabeth de Lobkowicz (n. 23 noiembrie 1726 – d. 29 iulie 1786, Viena) 304. Ioan al V-lea al Portugaliei (n. 22 octombrie 1689, Lisabona – d. 31 iulie 1750, tot acolo), Rege al Portugaliei și al Algarvelor (1706–1750) 305.

  6. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  7. Countess Leonora Christina of Schleswig-Holstein (8 July 1621 – 16 March 1698); married Corfitz Ulfeldt. Count Valdemar Christian of Schleswig-Holstein (26 June 1622 – 26 February 1656). Countess Elisabeth Auguste of Schleswig-Holstein (28 December 1623 – 9 August 1677); married Hans Lindenov.