Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 16 resultados de búsqueda

  1. Leonora Christina, Countess Ulfeldt, born "Countess Leonora Christina Christiansdatter" til Slesvig og Holsten (8 July 1621 – 16 March 1698), was the daughter of King Christian IV of Denmark and wife of Steward of the Realm, traitor Count Corfitz Ulfeldt.

  2. In 1637 Ulfeldt married Leonora Christina (1621–1698) who was the daughter of King Christian IV of Denmark. She had been betrothed to him since her ninth year. Ulfeldt was the most striking personality at the Danish court in all superficial accomplishments, but his character was marked by ambition, avarice and absolute lack of honor or conscience.

  3. 13/11/2022 · Leonora Christina var stormfuldt og lykkeligt gift med rigshofmester Corfitz Ulfeldt – en mand helt inde i magtens centrum, som dog rapsede af statskassen og blev anklaget for højforræderi. Det er op til publikum at vurdere, om Leonora Christina var sandhedens dronning, eller om hun var en landsforræderisk manipulator.

  4. For rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt Corfitz Ulfeldt og hans hustru, Christian IVs datter Leonora Christina, udviklede situationen sig langt mere dramatisk: de blev beskyldte for at have forsøgt at myrde kongen.

  5. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  6. Queen Sophie Amalie was from the start of her husband's reign famously involved in the power struggle between the crown and the high nobility, symbolized by the so-called Svogerpartiet ('Son's-in-law Party'), composed by six noblemen married to daughters of her father-in-law from his second morganatic marriage with Kirsten Munk, among which Corfitz Ulfeldt, married to Leonora Christina Ulfeldt ...

  7. Leben. Friedrich III. war der dritte Sohn von Christian IV. von Dänemark und Norwegen (1577–1648) und dessen erster Gemahlin Anna Katharina von Brandenburg, der ältesten Tochter des Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg (1546–1608) aus dessen erster Ehe mit Katharina (1549–1602), Tochter des Markgrafen Johann von Brandenburg-Küstrin (1513–1571).