Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 14.300 resultados de búsqueda
  1. Het historische kasteeldomein van Zonnebeke huisvest het Memorial Museum Passchendaele 1917, de gemeentelijke bibliotheek ‘De Letterschuur, de Koklikoo en de Toeristische Dienst van Zonnebeke. Dit is het ideale vertrekpunt voor een ontdekkingstocht doorheen Zonnebeke. Ook vertrekken er verschillende wandel- en fietsroutes langs autoluwe paden.

  2. Het kasteel ligt op het domein van de voormalige Augustijnenabdij Zonnebeke, welke door het Franse bewind in beslag werd genomen en in 1797 verkocht aan handelaar J.B. Delaveleye, met uitzondering van de kerk. In de loop van de 19e eeuw werden de meeste abdijgebouwen gesloopt. Slechts de abtswoning en de abdijhoeve van 1671 bleven behouden.

  3. Ook hij werd burgemeester van Zonnebeke tot 1830. Na zijn overlijden op 14 september 1839 verkocht de weduwe in 1841 het kasteel met park en vijver, moestuin en windmolen, een boomgaard en een distillerie, de hoeve met bijgebouwen, alsook enkele woonhuizen in de buurt en zij verhuisde met haar tienjarig zoontje Alfred naar Pau (Zuid-Frankrijk).

  4. 14/09/2009 · Het kasteeldomein van Zonnebeke is gelegen op de archeologische site van de voormalige augustijnenabdij (1072-1796). Vanaf het einde van de 11de eeuw bezat Zonnebeke in haar kerk een kapittel van seculiere kanunniken.

  5. De rijkdom van de abdij steeg opnieuw aanzienlijk en daarbij, ze was nu quasi alleenheerser in Zonnebeke. Het kasteel werd gesloopt in de tweede helft van de 18de eeuw. Tussen 1100 ongeveer en 1579 was er nog een belangrijke heerlijkheid te Zonnebeke: “De Nonnebossen”, een vrouwenklooster van zusters Benedictinessen midden in het Rumetrabos.

  6. Het is haast ondenkbaar maar tijdens de oorlog lag er in de vallei van Polderhoek een prachtig park. Gelegen rond het zuidersogend Polderhoekkasteel was het zelfs één van de mooiste in de streek. De lokale bevolking noemde het niet voor niets “Bloemenkasteel”. Het werd aangelegd vanaf 1850 en is ruim 30 ha groot. Het front liep hier in 1914.

  7. Bossen onder meer na de Eerste Wereldoorlog heraangelegd: recreatiedomein van het kasteel Zonnebeke (10 hectare), rijksdomein "Den Doel" of het Polygoonbos (68 hectare) en de Nonnebossen (15 hectare). Landbouw - en woondorp. Streekmuseum ondergebracht in het voormalige kasteel Iweins (Ieperstraat nummer 7).