Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 29 resultados de búsqueda
  1. Leonora Christina Ulfeldt, Elisabeth Sofie Gyldenløve, Anne Cathrine Christiansdatter, Elisabeth Augusta Christiansdatter, Hedevig Ulfeldt, Dorothea Elisabeth Christiansdatter, Sophie Elisabeth Pentz, Christiane Sehested, Valdemar Christian, Ulrik, prins av Danmark, Christian prins av Danmark, Ulrik Christian Gyldenløve, Hans Ulrik Gyldenløve, Frederik af Danmark

  2. I de påfølgende årene mistet Hammershus sin betydning som festning. Den ble anvendt som statsfengsel for blant annet Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Ulfeldt, som ble fengslet i 1660. Etter deres flukt fra Manteltårnet og påfølgende pågripelse ble de plassert i slottskapellet.

  3. Leonora ChristinaHammershus Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV’s datter, Leonora Christina og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi, og en dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes.

  4. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  5. Kontakt. DBC DIGITAL A/S Tempovej 7-11 2750 Ballerup CVR: 15149043 | EAN: 579 000 126830 5. Skriv til Forfatterweb-redaktionen

  6. Jahrhundert im „Leidensgedächtnis“ der dänischen Leonora Christina Ulfeldt, doch wird sie im modernen Roman erst durch Jane Austen und Gustave Flaubert bis zum Naturalismus hin zu einem geläufigen Stilmittel, das dann bei Arthur Schnitzler und James Joyce durch die Technik des Bewusstseinsstroms abgelöst wird.

  7. Leonora Christina Ulfeldt skrev kun ét værk i sin levetid. Til gengæld har 'Jammers Minde' haft stor historisk betydning. Læs mere. Rugens sange.