Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 7 resultados de búsqueda

  1. Marian Spychalski, ps. „Marek”, „Orka” (ur. 6 grudnia 1906 w Łodzi, zm. 7 czerwca 1980 w Warszawie) – polski działacz komunistyczny, w latach 1944–1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy (w październiku 1951 pozbawiony immunitetu).

  2. Borzęcki Stanisław Piotr, lat 24, student Politechniki Lwowskiej, żołnierz Legionu Wschodniego, †10 III 1919 w Gródku Jagiellońskim, krz. Obrony Lwowa, por. Wysocki Piotr Władysław , lat 28, oficer 5 pp. Legii Oficerskiej, †21 XI 1918, krz.

  3. 17/12/2013 · o dobro wspólne, o najważniejsze sprawy wielkiej rodziny jaką jest nasza Ojczyzna. Ciebie prosimy… 13.03.2014. Modlitwa Wiernych 13.04.2014 Rocznica sprawdzenia relikwii ks. Jerzego Popiełuszki Przygotowali: Ryszard, Wiesia, Witek, Małgosia. 1.