Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 27 resultados de búsqueda

  1. 26/04/2022 · Den Genealogia Welforum [1750] , den første slekts av Welf familien, ble samlet i midten av 1120S i øvre Tyskland og et tiår senere i Lüneburg. Et dokument som inneholder ti korte avsnitt, det er usikkert om de tidligere delene av familien er nøyaktig representert: spesielt er det en tilsynelatende konflikt av en generasjon (se nedenfor).