Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 10 resultados de búsqueda

  1. Taidesuuntaus on tietylle aikakaudelle ominainen tyyli taiteessa.Ennen 1800-lukua kunkin ajan taidetta hallitsi yksi suuntaus, joka vaihtui vähitellen uuteen. 1800-luvulla tietoisuus tyyleistä lisääntyi ja alkoi syntyä useita päällekkäisiä suuntauksia, eikä 1900-luvulta lähtien ole enää ollut mitään tiettyä tyyliä, jota suurin osa taiteilijoista noudattaisi.

  2. Suomen väestö koostuu Suomen asukkaista, joiden määrä, eli Suomen väkiluku 31. tammikuuta 2022 oli 5 549 807 henkeä. Pääosa väestöstä on etnisesti suomalaisia. ...

  3. Turun linna (ruots. Åbo slott) on 1280-luvulla Aurajoen suulle perustettu linna Turussa. Se perustettiin alun perin Ruotsin kruunun hallintolinnaksi, mutta myöhemmin siitä tuli muun muassa Juhana III:n herttua-ajan renessanssilinna, Suomen kenraalikuvernöörin virka-asunto ja vankila. 1800-luvun lopulta alkaen linna on toiminut museokäytössä, joskin se vaurioitui pahoin Neuvostoliiton ...

  4. 1200-luku: Ynglingien saagassa kerrotaan Ruotsin kuninkaan Agnen tehneen muinoin sotaretken Suomeen ja ryöstäneen Frosti-päällikön tyttären Skjalvin ja ottaneen hänet puolisokseen. 1200-luku: Heimskringlaan kuuluvassa Pyhän Olavin saagassa kerrotaan, että Ruotsin kuningas Erik Anundsson valloitti muinoin Suomen, Karjalan, Kuurinmaan ...

  5. Sodan päättymisen jälkeen kaupungissa koettiin rauhan aika, kunnes hattujen sodan aikana kaupunki miehitettiin jälleen vuosina 1742–1743 pikkuvihan myötä. Pikkuviha oli edelliseen miehitykseen verrattuna paljon verettömämpi ja rauhansopimus, Turun rauha, solmittiin Turussa 7. elokuuta 1743.

  6. Luettelo Suomen historian sodista pitää sisällään Suomen alueella käydyt aseelliset konfliktit, sodat ja vakavat sisäiset levottomuudet, sekä sellaiset Suomen ulkopuolella käydyt konfliktit joihin Suomen valtio tai merkittävä joukko Suomen alueen asukkaita on ottanut osaa.

  7. Puolanvinttikoira (Chart Polski) on Puolasta kotoisin oleva koirarotu, joka kuuluu FCI:n roturyhmään 10