Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 15 resultados de búsqueda
 1. Aimaro el Monje es el nombre con el que se conocía en Tierra Santa a este prelado de la Toscana.Realmente el nombre correspondía a su condición Monje de los Corbizzi, una ilustre familia originaria de Fiesole y Florencia.

 2. en.wikipedia.org › wiki › Liber_AbaciLiber Abaci - Wikipedia

  Liber Abaci (also spelled as Liber Abbaci; "The Book of Calculation") is a historic 1202 Latin manuscript on arithmetic by Leonardo of Pisa, posthumously known as Fibonacci. Liber Abaci was among the first Western books to describe the Hindu–Arabic numeral system and to use symbols resembling modern "Arabic numerals".

 3. Później, wskutek IV wyprawy krzyżowej i oblężenia z 1202 roku znajdował się pod panowaniem weneckim. Na XV w. i XVI w. przypada bujny rozwój życia kulturalnego miasta, z którego pochodziło wielu wybitnych literatów, twórców kultury i sztuki (m.in. Petar Zoranić, jeden z pierwszych poetów piszących po chorwacku).

 4. Hamelin de Warenne, Earl of Surrey (c. 1130 – 7 May 1202) (alias Hamelin of Anjou and (anachronistically) Hamelin Plantagenet), was an Anglo-Angevin nobleman, a half-brother of King Henry II of England, and was prominent at the courts of the Plantagenet kings of England, Henry II and his sons Richard I and John

 5. Definición. Mientras que las primeras definiciones de la anhedonia enfatizan experiencia placentera, modelos más recientes han puesto de relieve la necesidad de considerar diferentes aspectos del comportamiento divertido, como la motivación o deseo de participar en una actividad («anhedonia motivacional»), en comparación con el nivel de disfrute de la actividad en sí misma («anhedonia ...

 6. Toltekowie – nazwa nadawana przez naukowców mało znanej prekolumbijskiej kulturze ze środkowego Meksyku, wiązanej zwykle z miastem Tula z X w., albo – zwłaszcza w ostatnich dekadach – mitycznym po części przodkom Azteków i Majów z całego szeregu rozwiniętych cywilizacyjnie społeczności ich poprzedników.

 7. it.wikipedia.org › wiki › GasolioGasolio - Wikipedia

  Etimologia. La parola gasolio deriva dall'inglese gasoil (cfr. anche il francese gazole) composta a sua volta da gas (stesso significato dell'italiano, ma anche, gergalmente, "benzina") e oil ("olio").