Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 20 resultados de búsqueda
  1. Skrzyczne (1257 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich w Polsce.Jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne należy do Korony Gór Polski

  2. El diastrofismo, tectonicismo o tectónica es el conjunto de procesos y fenómenos geológicos de deformación, alteración y dislocación de la corteza terrestre por efecto de las fuerzas tectónicas.

  3. Mary of Hungary (c. 1257 – 25 March 1323), of the Árpád dynasty, was Queen of Naples by marriage to King Charles II. She was a daughter of Stephen V of Hungary and his wife Elizabeth the Cuman. Mary served as Regent in Provence in 1290–1294 and in Naples in 1295–96, 1296–98, and 1302, during the absences of her husband.

  4. en.wikipedia.org › wiki › Anti-kingAnti-king - Wikipedia

    1257: Richard of Cornwall 1257–1272: Alfonso of Castile 1257–1273 1314: Frederick the Fair 1314–1330: Louis the Bavarian 1314–1346 1410: Sigismund of Luxembourg 1410–1437: Jobst of Moravia 1410–1411

  5. Przemysł II (ur. 14 października 1257 w Poznaniu, zm. 8 lutego 1296 w Rogoźnie) – władca z dynastii Piastów (ostatni męski przedstawiciel linii wielkopolskiej), książę poznański w latach 1257 –1279, książę wielkopolski w latach 1279–1296, książę krakowski w latach 1290–1291, –1296, król Polski w latach 1295–1296.