Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Alexander III (Medieval Scottish Gaelic: Alaxandair mac Alaxandair; Modern Gaelic: Alasdair mac Alasdair; 4 September 1241 – 19 March 1286) was King of Scots from 1249 until his death.

  2. House of Dunkeld (1058–1286) In 1058, Malcolm Long-neck of the House of Dunkeld overthrew his cousin, Lulach, and reclaimed the Scottish throne for himself. His family, the House of Dunkeld, would rule until the death of Alexander III in 1286, with whom the House ended.

  3. Układ przywspółczulny, układ parasympatyczny (łac. systema parasympathicum), in. układ cholinergiczny – podukład autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialny za odpoczynek organizmu i poprawę trawienia.