Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 14 resultados de búsqueda
  1. nl.wikipedia.org › wiki › LandtongLandtong - Wikipedia

    Een landtong of uitham, vroeger ook wel nes, nis of neus genoemd, is een smal stuk land dat uitsteekt in zee of een binnenwater (bijvoorbeeld een smal schiereiland of een kaap) en soms de vorm heeft van een tong: een smalle strook land die zich aan het uiteinde iets verbreedt.

  2. Bruce's Stone is a large granite boulder commemorating King Robert's victory in 1307. It is atop the hill on the north side of Loch Trool. In 1929, on the 600th anniversary of Bruce's death, it was placed high above the northern shore of Loch Trool, from where, legend has it, he had commanded the ambush that took place on the Steps of Trool on the other side of the loch.