Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 491.000.000 resultados de búsqueda

 1. de.wikipedia.org › wiki › SerbienSerbienWikipedia

  05/08/2022 · Kosovo, im Südwesten an Montenegro und im Westen an Bosnien und Herzegowina und Kroatien . Nach Einwohnern liegt Serbien mit gut 6,9 Millionen auf Rang 22 der Länder Europas. Hauptstadt und Metropole des Landes ist Belgrad, weitere Großstädte sind Novi Sad, Niš, Kragujevac und Subotica.

 2. Hace 1 día · Carcassonne Écouter ( Carcassona en occitan) est une commune française, préfecture du département de l' Aude dans la région Occitanie . Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Carcassès, un pays centré sur la ville de Carcassonne, entre les prémices du Massif Central et les contreforts pyrénéens.

 3. ja.wikipedia.org › wiki › 16世紀16世紀 - Wikipedia

  hace 2 días · 1564年 ムガル皇帝アクバルがヒンドゥー教徒へのジズヤ(人頭税)を廃止する。 ロシア皇帝イヴァン4世が退位を宣言。 1565年 ロシア皇帝イヴァン4世の復位宣言、オプリーチニナ制度を導入。 アルタン・ハーンがフフホト(帰化城)を建設。

 4. ja.wikipedia.org › wiki › 15世紀15世紀 - Wikipedia

  05/08/2022 · 15世紀には東方との交易路はオスマン帝国に遮断される事になり、香辛料の供給不足が大きな問題となった。. 画像は1410年代に描かれた『 世界の記述 (東方見聞録)』の挿絵で、インドでの 胡椒 採収が取り上げられている。. エンリケ航海王子 ...

 5. 04/08/2022 · 1564) 1637 – Wilhelm V Stały, landgraf Hesji-Kassel (ur. 1602) 1643 – Hong Taiji, cesarz Mandżurii (ur. 1592) 1662 – Adriaen van Stalbemt, flamandzki malarz (ur. 1580) 1703 – Mikołaj Zalaszowski, polski duchowny katolicki, prawnik (ur. 1631) 1706 – Klara Žižić, chorwacka zakonnica, Służebnica Boża (ur. 1626)

 6. hace 2 días · Nazwa prawdopodobnie wywodzi się od rzeczownika „żywiec”, staropolskiego określenia żywego inwentarza, co ilustruje głowa tura w herbie. Nawiązuje do powszechnej w Żywcu niegdyś hodowli bydła, owiec i trzody chlewnej oraz ich uboju. Kolejna wersja podaje ten sam źródłosłów, ale trochę inaczej go tłumaczy.

 7. 05/08/2022 · Bielsko-Biała jest siedzibą władz powiatu bielskiego oraz jedną z trzech (obok Żyliny i Frydka-Mistka) stolic Euroregionu Beskidy. Znajdują się tu również delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.