Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 26 resultados de búsqueda

  1. De Tien jaren was de periode van 1588 tot 1598 in de Tachtigjarige Oorlog.In deze periode van tien jaar wist Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje en de zoon van Willem van Oranje, samen met zijn neef Willem Lodewijk, de stadhouder van Friesland, het tij van de oorlog te doen keren.