Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 37 resultados de búsqueda

  1. nl.wikipedia.org › wiki › SchoutSchout - Wikipedia

    De schout (ook schult, schulte, scholtis, gelatiniseerd tot scultetus) was een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde.