Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 13 resultados de búsqueda
  1. 1852 fue un año ... Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro. Política de privacidad;

  2. El Protocolo de Londres se firmó el 8 de mayo de 1852, finalizada la Primera Guerra de Schleswig.Este tratado internacional fue la revisión de un protocolo anterior, que había sido ratificado en la misma ciudad el 2 de agosto de 1850, por el Imperio austríaco y Prusia.

  3. The 1852 United States presidential election was the 17th quadrennial presidential election, held on Tuesday, November 2, 1852. Democrat Franklin Pierce, a former Senator from New Hampshire, defeated Whig nominee General Winfield Scott.

  4. Lire en ligne Consulter C. du 4 nov. 1848 (II e République) Lois constitutionnelles de 1875 , loi Rivet et loi de Broglie (III e République) modifier La constitution du 14 janvier 1852 est la constitution de la II e République française promulguée le 14 janvier 1852 par le président de la République , Louis-Napoléon Bonaparte , après son coup d'État du 2 décembre 1851 . Modifiée ...

  5. Arnold Toynbee (/ ˈ t ɔɪ n b i /; 23 August 1852 – 9 March 1883) was a British economic historian also noted for his social commitment and desire to improve the living conditions of the working classes.

  6. W 1852 r. prawnie nakazano właścicielom nieruchomości podłączyć je do ogólnego systemu kanalizacyjnego. W latach 1854–1870 pod kierunkiem Belgranda wybudowano 340 km kanałów ściekowych. Zrezygnowano również z odprowadzania ścieków do Sekwany w obrębie miasta, przenosząc wylot do położonego dalej Asnierès.

  7. Nawigacja (łac. navigatio "żegluga" od navigare "żeglować" z navis "statek") – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.