Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 530 resultados de búsqueda

 1. nl.wikipedia.org › wiki › BurghvlietBurghvliet - Wikipedia

  In de 19e-eeuw restte er nog slechts een boerderij. In 1930 werd de boerderij gesloopt toen de Burgvlietkade werd aangelegd. Op de plek van de buitenplaats verrees de Burgvlietschool. De in 1955 opgerichte kunstkring Burgvliet in Gouda is naar dit culturele trefpunt uit de 18e eeuw genoemd.

 2. en.wikipedia.org › wiki › ZeusZeus - Wikipedia

  Hace 2 días · It is inflected as follows: vocative: Ζεῦ ( Zeû ); accusative: Δία ( Día ); genitive: Διός ( Diós ); dative: Διί ( Dií ). Diogenes Laërtius quotes Pherecydes of Syros as spelling the name Ζάς. [24] Zeus is the Greek continuation of * Di̯ēus, the name of the Proto-Indo-European god of the daytime sky, also called * Dyeus ...

 3. en.wikipedia.org › wiki › GermanyGermany - Wikipedia

  Hace 2 días · The English word Germany derives from the Latin Germania, which came into use after Julius Caesar adopted it for the peoples east of the Rhine. The German term Deutschland, originally diutisciu land ('the German lands') is derived from deutsch (cf. Dutch), descended from Old High German diutisc 'of the people' (from diot or diota 'people'), originally used to distinguish the language of the ...

  • de Burgerwijkindeling uit de 18E Eeuw
  • de Huiszittenhuisarmen Wijkindeling
  • de Indeling Van 1850
  • Annexaties Van 1896
  • Nieuwe Buurtindeling in 1909
  • Annexaties Van 1921
  • Verfijning Buurtindeling in 1931
  • Verfijning Buurtindeling in 1941
  • Naoorlogse Buurtindelingen
  • Indelingscriteria

  De indeling volgt de zogenaamde schutterswijken. De schutters waren de lokale burgermilitie. Diverse belastingen (zoals het koffie- en theegeld) rond 1800 maakten gebruik van deze wijkindeling. Op een kaart van 1829 is deze indeling afgebeeld.

  Het Huiszittenhuis was de gemeentelijke instelling die de armen bedeelde die niet in een instelling waren opgenomen. Bij de organisatie van de bedeling maakte men gebruik van een wijkindeling. De eerste Volkstelling van 1795 volgde deze indeling en de latere tot en met 1849. Op een kaart van 1796 is deze indeling getekend. Aan de Nieuwe Zijde waren...

  In de indeling van 1850waren 50 buurten voorzien van een letter van A-Z en AA-ZZ. De buurten WW, XX, YY en ZZ lagen buiten de Singelgracht. Ze waren eerst vrij onbevolkt maar na 1860 vond daar een deel van de stedelijke groei plaats die tot wijken als de Dapperbuurt en de Pijp zou leiden. Een oud buurtnummer KK357 aan de Keizersgracht 254

  In 1896 werd de buurt ONA (Oud-Nieuwer-Amstel) toegevoegd na een aantal gemeentelijke annexaties op 1 mei 1896. Ze werd gevormd uit delen van de gemeente Sloten, Diemen en Nieuwer-Amstel.(2) Het resultaat was de buurtindeling van 1896. In deze gemeenten hadden zich van oudsher immigranten gevestigd die op Amsterdam af kwamen. Het geannexeerde deel ...

  In 1909 werd een nieuwe indeling vastgesteld van 115 buurten, bevattende de nieuwe en oude stad.(3) Deze buurten waren ondergebracht in wijken die met romeinse cijfers genummerd werden, maar ook van een naam voorzien waren.(5) Deze indeling in wijken verschijnt voor het eerst in publicaties met gegevens over 1909. Zij hanteert hiervoor traditionele...

  In 1921 kwam het tot de annexatie van van Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot (in het noorden), Watergraafsmeer en Sloten geheel en delen van Zaandam, Oost-en Westzaan, Diemen, Nieuwer-Amstel en Ouder-Amstel. Er woonden 35.739 mensen in het genannexeerde gebied. Het aantal buurten werd tot 169 uitgebreid, waarvan 34 op het nieuwe gebied.(4) Het gevolg ...

  In 1931 werd tot een nieuwe buurt- en wijkindeling besloten. Er kwamen 217 buurten die in de vertrouwde letters met cijfers werden weergegeven, opgenomen in een 17-tal wijken. Tussen de buurten en de wijken werd een systeem van buurtcombinatiesgeïntroduceerd, aangeduid met cijfers en ook met namen die nu nog gebruikt worden, als de Staatsliedenbuur...

  In 1941 moest het systeem weer uitgebreid worden: de gemeente werd in 264 buurten en 56 buurtcombinaties ingedeeld.(6) De buurten werden beletterd volgens een nieuw systeem. Deze buurtcombinaties werden ook nog - in een gewijzigde vorm - bij de Volkstelling in 1960 gehanteerd.

  De belangrijkste naoorlogse wijziging van de gemeentegrenzen was de toevoeging van de Bijlmermeer in 1966. Er waren toen 89 buurtcombinaties, die echter niet volledig doorgenummerd werden, zodat nr. 99 het hoogste nummer werd, maar de Bijlmermeer het met negatieve nummers moest doen -1 tot -8. Zie hiervoor de kaart en de omschrijvingvan de buurtind...

  De buurtindeling van 1850 werd ingevoerd met het oog op de instelling van het bevolkingsregister en bleef tot 1909 nagenoeg ongewijzigd. De criteria voor de indeling waren geografisch. Een aantal blokken, vaak gescheiden door water, vormden samen een buurt. Daarbij werd de bevolking enigzins evenredig gespreid over de buurten. De veranderingen vana...

 4. Hace 2 días · Traites négrières. Captifs sur le marché aux esclaves de Zanzibar, deuxième tiers du XIXe siècle. Le terme « traites négrières », ou « traite des nègres » ou « traite des noirs », désigne le commerce d' esclaves noirs déportés d' Afrique 1 durant près de treize siècles, phénomène historique en raison des dizaines de ...

 5. 23 de may. de 2023 · Hoe Alphen al sinds de 18e eeuw een naamgenoot heeft in Zuid-Afrika dankzij baron Pieter | Deze verhalen uit Groene Hart mag je niet missen | AD.nl. Alphen aan den Rijn. Net Binnen. 112 nieuws.

 6. デュラートによる トロンプ・ルイユ. ハイマン・デュラート (Heyman Dullaert、姓は Dullaartとも、 1636年 2月6日 - 1684年 5月6日 )は、オランダの画家、詩人である。. 画家の レンブラント・ファン・レイン の弟子であったが、画家よりも詩人としてのほうが有名 ...