Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 4 resultados de búsqueda
  1. nl.wikipedia.org › wiki › MennonietenMennonieten - Wikipedia

    De mennonieten of menisten, in Nederland meestal doopsgezinden genoemd, vormen de oudste nog bestaande "doperse" kerk. Tot het begin van de 20e eeuw bestonden de mennonieten in essentie uit twee groepen: doopsgezinden van Nederlands-Noord-Duitse afkomst en doopsgezinden van Zwitsers-Zuid-Duitse afkomst.

  2. nl.wikipedia.org › wiki › KunstbergKunstberg - Wikipedia

    18e eeuw De Kunstberg, ... Nadat in de eerste helft van de 19de eeuw het Koninklijk Paleis van ... Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de ...