Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 18 resultados de búsqueda

  1. Los días 16 de febrero y 1 de marzo de 1936 se celebraron en España las terceras elecciones generales, y últimas, de la Segunda República Española.Las elecciones dieron una mayoría parlamentaria a la coalición de izquierdas denominada Frente Popular (Frente de Izquierdas en Cataluña), que, con más del 60 % de los diputados electos, agrupaba a Partido Socialista Obrero Español (PSOE ...

  2. Era sobre los años 20 del siglo pasado, cuando los que habían emigrado se percataron que con las enseñanzas recibidas en la escuela no tenían bastante para defenderse en la vida, teniendo que hacerse autodidactas y asistir a clases complementarias después de largas horas de trabajo.

  3. A última edición desta páxina foi o 26 de febreiro de 2022 ás 12:56. Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.

  4. En xuño de 2013 a dirección anunciou o peche da empresa para o mes de agosto pola imposibilidade de competir coa nova tarifa eléctrica. As empresas cun consumo de máis de 100 MW teñen unha bonificación de 35 euros por megavatio, mentres que as de menos, como o caso de Megasa, cobran 20 euros por MW [8]. Impacto ambiental

  5. www.edu.xunta.gal › centros › ceipportofaroCEIP Portofaro

    Publicaremos aquí e mediante a aplicación abalar os protocolos en vigor e por este motivo, unha vez máis volvo a solicitar a colaboración de todos e todas para que en xuño -xullo de 2022 podamos volver a a facer un balance igual ou mellor que o do 20-21. Grazas, A dirección. CONVOCATORIA AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ...