Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 36 resultados de búsqueda

  1. Schwarzenberský kanál byl vystavěn ve dvou etapách v letech 1789 až 1822 podle projektu inženýra Josefa Rosenauera (1735–1804) v části Šumavy, jež byla v oné době majetkem knížat ze schwarzenberské primogenitury. Stavbu zahájil kníže Jan Nepomuk I., avšak dokončena byla až v době vlády Josefa II. ze Schwarzenbergu.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 等角図等角図 - Wikipedia

    光学研磨エンジンモデル(1822)の30°等角投影図 中国 の 明 代に書かれた 時代小説 『 三国志演義 』の挿絵 等角図の概念は 2千年紀 中期ころから 経験則 として存在していたが、 1822年 に 化学者 の ウィリアム・ファリッシュ ( 英語版 ) によって初めて定式化された [3] [4] 。