Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 3.720.130.816 resultados de búsqueda

  1. 08/08/2022 · Des del SXII els monjos de l’Abadia de Sant Elion de Manresa custodien l’Esferium, una relíquia portada pels cavallers templers des de Jerusalem, i que des d’aleshores protegeix la ciutat dels desastres i les catàstrofes.Diu la llegend Entradas .