Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 6 resultados de búsqueda
  1. www.imdb.com › name › nm0000869Alan Bates - IMDb

    Alan Bates, Actor: Gosford Park. Alan Bates decided to be an actor at age 11. After grammar school in Derbyshire, he earned a scholarship to the Royal Academy of Dramatic Arts in London. Following two years in the Royal Air Force, he joined the new English Stage Company at the Royal Court Theatre. His West End debut in 1956, at 22, was also the company's first production. In the ...

  2. Alan – imię męskie pochodzenia najprawdopodobniej celtyckiego. Może też wywodzić się od nazwy irańskiego plemienia Alanów . Znaczenie tego imienia nie jest dokładnie znane, prawdopodobne znaczenia: