Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda
  1. The House of Glücksburg (also spelled Glücksborg or Lyksborg), shortened from House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, is a collateral branch of the German House of Oldenburg, members of which have reigned at various times in Denmark, Norway, Sweden, Greece, and several northern German states.

  2. Friedrich August (Oldenburg, Großherzog) (1852–1931), 1900–1918 Großherzog von Oldenburg, 1918–1931 Chef des Hauses Oldenburg ⚭ (I) Elisabeth Anna von Preußen (1857–1895), Tochter von Prinz Friedrich Karl Nikolaus von Preußen (1828–1885); ⚭ (II) Elisabeth zu Mecklenburg (1869–1955), Tochter von Großherzog Friedrich Franz II.

  3. Hrabstwo Oldenburga przejął jego młodszy brat Gerhard VI (zm. 1500). Linia od niego się wywodząca wygasła w 1667 r., a Oldenburg przejęli królowie Danii. Oldenburgowie z głównej linii (potomkowie Chrystiana I) panowali również w Szwecji w latach 1497–1521 (z przerwami). Ostatecznie tron w Sztokholmie utracili na rzecz Wazów.