Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 38 resultados de búsqueda

  1. Begrundelsen for at anerkende skotsk som et sprog og ikke en engelsk dialekt er, at der findes en uafhængig litterær tradition, egne ortografiske konventioner (som på grund af manglende regulering er vage på en del punkter) og betydelige forskelle i ordforråd og fonologi. Skotsk var også officielt sprog for det første skotske parlament.

  2. Fremgangsmåde. Oprindelig byggede oversættelsestjenesten på statistisk maskinoversættelse, hvor den pågældende tekst først blev oversat til engelsk og derfra til det ønskede andet sprog, og hvor der for hvert udtryk søgtes en oversættelse ved bl.a. at sammenligne millioner af dokumenter, der allerede var forsynet med en officiel oversættelse, således officielle dokumenter fra FN og ...

  3. 1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.