Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 672.000.000 resultados de búsqueda

 1. Storbritannien är ett industriland och har världens sjunde största ekonomi efter nominell bruttonationalprodukt och har den sjunde största ekonomin efter köpkraftsparitet. Det var världens första industrialiserade land [ 16] och världens främsta stormakt under 1800-talet och tidigt 1900-tal. [ 17]

  • 0,920 (15:e)
 2. Storbritannien er med sine 242.000 kvadratkilometer samlede areal verdens 78. største og Europas 11. største land. Det er med sine over 67 millioner indbyggere (ultimo 2021) det 21. folkerigeste land i verden. [12] Dermed har Storbritannien den 4. højeste befolkningstæthed i EU. [13]

 3. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom ( UK) or Britain, [note 1] [17] is a sovereign country in Europe, off the north-western coast of the continental mainland. [18] [19] It comprises England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. [20]

  • Politisk Definition
  • Paleogeografi
  • Klimat

  I etablerat svenskt språkbruk syftar Storbritannien som politiskt begrepp i första hand på hela den suveräna staten, det vill säga Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland. Storbritannien kan som politiskt begrepp i andra hand även syfta på den suveräna staten exklusive Nordirland, det vill säga England, Skottland och Wales.[källa behövs] ...

  Ön Storbritannien är omgiven av den grunda kontinentalsockeln i nordvästra Europa. Storbritanniens status som ö är relativt ny, paleogeografiskt sett. Doverkanalen fick sina markerade vita klippstup när uppdämda smältande ismassor för 160 000 och 450 000 år sedan bröt igenom kalkstensryggen Weald-Artois. Detta gav Engelska kanalen ett större tröske...

  Storbritannien har kustklimat[7] och det är i huvudsak tempererat men vissa bergstrakter i främst Skottland och delar av norra England har subpolärt kustklimat. Inom Köppens klimatklassifikation motsvarar detta beteckningarna Cfb och Cfc. Smärre bergsområden har subarktiskt kontinentalt klimat eller tundraklimat (Dfc och ET). Årsmedeltemperaturen p...

  • förhistoria
  • tidigmoderna Storbritannien
  • Det Förenade Kungariket
  • 1900-talet
  • Storbritannien efter 1945
  • Referenser
  • Se även

  Före romarnas ankomst beboddes öarna av keltiska folk (britanner i söder och pikter i norr). Dessa var besläktade både till språk och kultur med gallerna i nuvarande Frankrike. Kelterna hade troligen kommit till öarna som en krigarelit omkring år 600 f.Kr.. Deras kultur och språk hade sedan antagits av den existerande befolkningen. Få spår av de fö...

  Efter medeltiden och rosornas krig kom renässansen till Storbritannien med reformationen. Huset Tudor hade makten. Från 1400-talet började England företa upptäcktsresor. Några kända engelska upptäcktsresande från denna tid är Henry Hudson, Walter Raleigh och Francis Drake. Under 1400-talet minskade högadelns makt och Henrik VIII 1509–1547 kom att s...

  Storbritannien blir ett imperium

  Vid freden efter det spanska tronföljdskriget 1701–1713, erhöll England bland annat Gibraltar, Newfoundland och Nova Scotia. 1714 valdes av parlamentet Georg I av huset Hannover (1714-1727) till kung. Under Georg och hans son kom makten över landet att finnas hos regeringen, det så kallade kabinettet. Under 1700-talet utvecklades parlamentarismen, som innebar att kabinettet under premiärministerns ledning var ansvarig inför parlamentet. Under 1700-talet blev Storbritannien världens starkaste...

  Viktoriansk och imperialistisk tid

  Under Victoria I:s regeringstid (1837-1901) gick Storbritannien genom en period av stilla framåtskridande i motsats till övriga Europa. Storbritanniens välstånd ökade och imperiet växte med nya kolonier i Afrika och Asien. Storbritanniens inflytande i världspolitiken under 1800-talet spelade ofta en avgörande roll för viktiga politiska händelser, som Greklands frigörelse 1829, liksom Belgiens upprättande som självständig stat. Frankrike och Storbritannien deltog på samma sida i Krimkriget 185...

  Storbritannien fram till andra världskriget

  Viktorianska ideal och attityder levde kvar in på 1900-talet. Det som verkligen förändrade samhället var första världskrigets utbrott. Storbritannien led stora förluster vid fronten i Frankrike och genom ubåtskriget. Ekonomin försämrades. Från att varit den stora långivaren och kapitalgivaren i världen, blev landet själv en stor låntagare, då främst i USA. Armén var av hävd inte någon stor arbetsgivare i landet och den reguljära armén bestod av 247 432 soldater vid krigets utbrott. 1918 hade...

  Irlands frigörelse

  På ön Irland beslutades att införa inre självstyre, ”home rule” strax innan första världskriget utbrott. Men på grund av kriget verkställdes aldrig beslutet och ett uppror utbröt i Dublin 1916, Påskupproret, som i förlängningen resulterade i Irlands frigörelse 1921 (större delen av ön, sånär som på sex grevskap i nordöst). 1919 deklarerades det självutnämnda parlamentet Dáil Éireann självständighet. Ett krig startade mellan brittiska trupper och irländska republikanska styrkor fram till 1921...

  Den stora depressionen

  Den kortlivade efterkrigsboomen vändes snart till en depression som drabbade stora delar av världen. Särskilt hårt drabbades norra England och Wales, där arbetslösheten nådde 70 % i några områden. En generalstrejk utlystes 1926 till stöd för gruvarbetarna och fallande löner. Men inte mycket förbättrades, nedgången fortsatte och strejken ses ofta som början på den långsamma nedgången för Storbritanniens kolindustri. 1936 marscherade 200 arbetslösa män från Jarrow till London för att visa hur d...

  Före kriget hade Storbritannien med sitt jättelika kolonialimperium varit den ledande stormakten, men trots att landet tillhörde de ledande segrarmakterna hade kriget tärt hårt på dess resurser. Storbritannien blev i efterhand något av en förlorare, trots att landet var med och dikterade Tysklands kapitulationsvillkor tillsammans med USA och Sovjet...

  Tryckta källor

  1. The Four Nations - A History of the United Kingdom, Welsh, Frank. 2002. London: HyperCollinsPublishers. 2. A People's History of Britain, Fraser, Rebecca. 2003. Random House UK 3. Bra Böckers Världshistoria, Bra Böcker. 1986. Höganäs 4. Bra Böckers Lexikon, Bra Böcker. STOD - TCN, Tredje upplagan, 1989. Höganäs

  Lista över Englands regenter för regenter över England och Walestill 1707
  Lista över Skottlands regenter för regenter över Skottlandtill 1707
  Lista över Irlands regenter för regenter över Irland
 4. Storbritannien ( britisk engelsk: Great Britain) er geografisk set en ø som ligger i Atlanterhavet nordvest for kontinentet Europa. Storbritannien udgør det største sammenhængende område i staten Storbritannien . Øen Storbritannien, som er den største af de Britiske Øer, har et areal på 229.850 km².