Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 25 resultados de búsqueda

  1. In 1778 both gardens were closed when the king reacquired the land at Amaliegade and at the same time donated a tract of land behind Charlottenborg Palace for the establishment of a new and larger botanical garden. Plans for this garden received royal approval on 22 July 1778.

  2. For alternative betydninger, se Gammeltorv. (Se også artikler, som begynder med Gammeltorv)Gammeltorv er det ældste torv i København midt i Middelalderbyen.Ved siden af Gammeltorv ligger Nytorv, og de udgør et stop i Strøgets forløb.

  3. Prins Frederik blev født den 3. juni 1843 i Det Gule Palæ i Amaliegade ved siden af Amalienborg i København som ældste barn af prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (den senere Christian 9. af Danmark) og Louise af Hessen. Han blev døbt med navnene Christian Frederik Vilhelm Carl men var kendt under navnet Frederik

  4. Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi (przestrzeni geograficznej).Zajmuje się ona nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na powierzchni Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.