Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. 9 de jun. de 2024 · For his daughters, Montmorency secured prestigious marriages into esteemed families, including La Trémouille, Ventadour, Foix-Candale, and Turenne. These were all great lords in the south west of France, important in Poitou, Limousin and Auvergne respectively.

  2. Hace 5 días · This is a list of Hungarian monarchs; it includes the grand princes (895–1000) and the kings and ruling queens of Hungary (1000–1918). Holy Crown of Hungary. The Hungarian Grand Principality was established around 895, following the 9th-century Hungarian conquest of the Carpathian Basin.

  3. 10 de jun. de 2024 · Wydarzenia w Polsce. Zobacz multimedia związane z tematem: 23 marca. 1231 – Pierwsza wzmianka o Zgierzu. 1343 – Położono kamień węgielny pod budowę dzisiejszej bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. 1609 – Wojna o Inflanty: zwycięstwo floty polskiej nad szwedzką w stoczonej w nocy z 23 na 24 ...