Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 5 resultados de búsqueda
  1. These can be thought of as complex geometric analogues of the Poincaré ball model of hyperbolic space. Differential Harnack inequalities. Yau's original application of the Omori−Yau maximum principle was to establish gradient estimates for a number of second-order elliptic partial differential equations.

  2. 4 kwietnia 1917 prezydent Republiki Francuskiej Raymond Poincaré podpisał dekret o formowaniu na czas wojny autonomicznej Armii Polskiej pod polskim sztandarem i francuskim dowództwem. 4 października Naczelne Dowództwo nad tworzonym wojskiem powierzono gen. Józefowi Hallerowi, zaś kierownictwo polityczne sprawował nad nią Komitet Narodowy Polski w Paryżu.

  3. François Gérard Georges Nicolas Hollande (wym. [f ʁ ɑ̃ s w a ɔ l ɑ̃ d]; ur.12 sierpnia 1954 w Rouen) – francuski polityk, I sekretarz Partii Socjalistycznej w latach 1997–2008, parlamentarzysta krajowy i eurodeputowany.

  4. George Bernard Dantzig (/ ˈ d æ n t s ɪ ɡ /; November 8, 1914 – May 13, 2005) was an American mathematical scientist who made contributions to industrial engineering, operations research, computer science, economics, and statistics.