Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1.420.000.000 resultados de búsqueda

  1. 03/08/2022 · Tal dia com avui fa 89 anys moria a Barcelona, aquest meteoròleg i astrònom, fundador el 1904 del mític observator­i de l’Ebre, a Roquetes, amb una sèrie de dades històrica centenària. Va dirigir l’observator­i fins al 1920 i el 1914 va crear la reconeguda revista Ibèrica. Newspapers in Catalan Newspapers from Spain. PressReader ...