Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Il bachelor's degree (o semplicemente bachelor, tradotto con baccalaureato o baccellierato) è un titolo di studio universitario rilasciato dal sistema universitario di alcuni paesi anglosassoni. È il corrispettivo della laurea italiana, del baccellierato delle università pontificie , del grado spagnolo e della licence francese , secondo quanto previsto dal processo di Bologna .

  2. nl.wikipedia.org › wiki › BachelorBachelor - Wikipedia

    Bachelor of Fine Arts: Opleiding Autonome Beeldende Kunst (eerste fase) B Ed: Bachelor of Fine Art and Design in Education Opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving BMA: Bachelor of Music Arts: Opleiding in de muziekkunsten aan een conservatorium: BTA: Bachelor of Theatre Arts: Opleiding in de theaterkunsten (eerste fase)

  3. Au niveau du Bachelor, en voici parmi les plus courantes : BA, AB — Bachelor of Arts (Artium Baccalaureus) ; BAA, BBA - Bachelor of Business Administration ; BAV, Bachelor en arts visuels ; BS, BSc, SB, ScB — Bachelor of Science (Scientiæ Baccalaureus) ; BArch — Bachelor en architecture ; BFA — Bachelor of Fine Arts ;

  4. Både Bachelor of Science og Bachelor of Arts kan opnås ved uddannelser inden for det samfundsvidenskabelige område, alt efter det konkrete uddannelsesindhold. I den engelsktalende verden er Bachelor of Science traditionelt og stadig en teknisk uddannelse som udklækker ingeniører, astronomer, fysikere, matematikere, kemikere og meget mere.