Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 22 resultados de búsqueda

  1. nl.wikipedia.org › wiki › ArtsArts - Wikipedia

    Arts in België Titel. De titel 'arts', vroeger 'dokter in de genees-, heel- en verloskunde', is voorbehouden voor iemand die de geneeskunde mag uitoefenen. In België is deze voorbehouden aan houders van het universitair diploma: 'Master in de Geneeskunde' (voorheen 'dokter in de genees-, heel- en verloskunde'), wiens diploma door de geneeskundige commissie is geviseerd.