Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 10.900 resultados de búsqueda
 1. El idioma polaco ( polski) es una lengua eslava del grupo occidental hablado principalmente en Polonia. Se escribe con el alfabeto latino, con gran uso de dígrafos y signos diacríticos extras.

 2. a língua polaca ( português europeu) ou língua polonesa ( português brasileiro) ( polski) é uma língua eslava ocidental, falada por cerca de 60 milhões de pessoas, a maioria das quais vive na polónia ( português europeu) ou polônia ( português brasileiro). é também falada na lituânia (400 000), bielorrússia (1 milhão), ucrânia, brasil (em várias …

 3. The precursor to modern Polish is the Old Polish language.Ultimately, Polish descends from the unattested Proto-Slavic language. Polish was a lingua franca from 1500 to 1700 in Central and parts of Eastern Europe, because of the political, cultural, scientific and military influence of the former Polish–Lithuanian Commonwealth.

  • Historia
  • Dialectos
  • Gramática
  • Alfabeto
  • Véxase tamén

  A historia desa lingua divídese en catro períodos: antigo (séculos XII - XVI), medio (século XVI - 1780), novo (1780 - 1945) e moderno.A lingua polaca pertence á rama lequítica do grupo occidental eslavo, xunto con dialectos extintos dos eslavos que viviron ao leste dos ríos Oder (Odra en polaco) e Elba. A historia rexistrada da lingua polaca comez...

  O territorio lingüístico polaco divídese tradicionalmente en cinco grandes zonas dialectais, correspondentes ás rexións histórico-xeográficas da Gran Polonia, Pequena Polonia, Silesia e Casubia. Esta división non inclúe os territorios do oeste e do norte (aproximadamente o 25% do territorio polaco actual) que pertencían a Alemaña ata a Segunda Guer...

  O polaco contemporáneo posúe sete fonemas vocálicos e 35 consonantes, representados polo alfabeto latino, con algúns sinais diacríticos. Os sons que non existían no latín foron transcritos coa utilización de dígrafos, como sz e cz, que son fricativas sibilantes sonora (j portugués) e xorda (x galego) respectivamente; ou por medio de marcas diacríti...

  O alfabeto polaco ten 32 caracteres; 9 son vocálicos e 23 son consonánticos. Os caracteres Q V X - q v x aparecen só en palabras de orixe estranxeira. Son chamados "caracteres históricos" e frecuentemente non se consideran parte do alfabeto polaco contemporáneo.

  Ligazóns externas

  1. Learn Polish onlinefrases en polaco. Páxina en inglés.

  • Polaco
  • Polonia, condado de Vilnius e minorías noutros países
  • 50 millóns (38 millóns en Polonia)
  • Europa
 4. A língua polaca pertence ao ramo lequítico do grupo ocidental eslavo, junto com dialetos extintos dos eslavos que viveram a leste dos rios Odra e Elba. A história registrada da língua polaca começa com uma bula papal redigida em latim em 1136 pelo arcebispo de Gniezno, na qual aparecem 410 nomes polacos pessoais e geográficos.