Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda
  1. Bjørnstjerne Bjørnson and Karoline Bjørnson at Aulestad Bjørnson settled on his estate of Aulestad in Gausdal . In 1877 he published another novel, Magnhild , in which his ideas on social questions were seen to be in a state of fermentation, and gave expression to his republican sentiments in the polemical play Kongen (The King).

  2. Bjørnstjerne Martinus Bjørnson (født 8. december 1832 i Tynset, død 26. april 1910 i Paris) var en norsk forfatter. Sammen med Henrik Ibsen, Jonas Lie og Alexander Kielland udgjorde han "de fire store" i norsk litteratur i årtierne op til århundredskiftet. Hans datter Bergliot giftede sig med Ibsens søn Sigurd Ibsen.

  3. Bjørnstjerne Bjørnson var en av Norges og Europas viktigste forfattere i andre halvdel av 1800-tallet. Hans produksjon er svært omfattende og inkluderer romaner, noveller, teaterstykker og lyrikk. I tillegg til dette var han også journalist, debattant, teatersjef og politisk aktivist.

  4. aulestad.noAulestad

    Ja, vi elsker Bjørnstjerne Bjørnson! Her på Aulestad bodde Bjørnson med familien. Han var en stor forfatter og samfunnsdebattant og en av våre tre nobelprisvinnere i litteratur.

  5. 18/06/2022 · Det er han Bjørnstjerne Bjørnson har inngått avtale med, men Hagerup står i gjeld til Augustas far. Avtalen inngås så snart foreldrene oppdager hva som har skjedd oppe på fjellet. Kanskje er det tvert imot navnebroren, sokneprest Hagerup som imøtekommer lensmannens krav.

  6. Det Norske Selskab var en forening stiftet i november 1859 av forfatterne Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen, etter mønster av det tidligere Norske Selskab, etablert i København i 1772. Stiftelsesmøtet fant sted i Frimurerlosjens lokaler, som ble det faste samlingssted for foreningens møter.

  7. 18/06/2022 · Nå har Kjell Ivar omskapt et tiende vrak til et verdifullt klenodium, en bil som kanskje Bjørnstjerne Bjørnson har vært passasjer på 1 / 12 600 MARK: Denne Piccoloen fra 1907 koster 600 tyske mark i 1907.