Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda
  1. en.wikipedia.org › wiki › FrederickFrederick - Wikipedia

    Frederick I of Württemberg (1754–1816), Duke, Elector, and King of Württemberg; Other people. Dave Frederick, American sportswriter and coach;

  2. Soldier. After serving with Frederick the Great during the Seven Years' War, he took up residence in 1769 at his family's exclave, the County of Montbéliard, of which he was also made lieutenant-general in March 1786 by his eldest brother, Charles Eugene, Duke of Württemberg, who had begun to come into the inheritance of portions of the County of Limpurg in the 1780s.

  3. Frederick Forsyth CBE (* 25. August 1938 in Ashford , Kent , England ) ist ein britischer Schriftsteller und Bestsellerautor, dessen mehr als 20 Spionageromane in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden.

  4. Sophie van Württemberg zag in de monarchie geen vorm van stabiliteit. In die zin liet zij zich als volgt uit: [6] De Nederlanders zullen ons houden zolang wij nodig zijn, d.w.z. zolang onze naam, Oranje, een gemeenschappelijke basis vormt voor de verscheidene politieke partijen; zodra dit niet meer het geval is, zullen ze ons wegsturen.