Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. An organ concerto is a piece of music, an instrumental concerto for a pipe organ soloist with an orchestra. The form first evolved in the 18th century, when composers including Antonio Vivaldi, George Frideric Handel and Johann Sebastian Bach wrote organ concertos with small orchestras, and with solo parts which rarely call for the organ pedal board.

  2. nl.wikipedia.org › wiki › ZaalkerkZaalkerk - Wikipedia

    Een zaalkerk is een rechthoekig kerkgebouw dat eenbeukig ofwel eenschepig is. Vaak werd een ronde nis, de apsis genaamd, aangebracht, waarin het altaar zich bevond. In de romano-gotiek was de altaarruimte meestal recht terwijl die in de gotiek veelhoekig is.